Đang thực hiện
FALCON - Giám sát trực tuyến tủ đóng cắt trung thế

FALCON - Giám sát trực tuyến tủ đóng cắt trung thế

Thông tin sản phẩm
 
Giám sát trực tuyến tủ đóng cắt trung thế
  • - Giải pháp toàn diện để giám sát PD, nhiệt độ khu vực tiếp xúc và độ ẩm.
  • - Được thiết kế để giám sát các cụm đóng cắt công suất lớn.
  • - Không tiếp xúc trực tiếp
  • - Cài đặt tập trung.
  • - Băng tần siêu rộng, xử lý tích hợp nhanh.
  • - Tự động thu thập và phân tích dữ liệu PD.
  • - Cảnh báo tin cậy dựa trên xu hướng của hiện tượng thu thập được.