Đang thực hiện
HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ BẰNG SÓNG LAN TRUYỀN – TFS 2100E

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ BẰNG SÓNG LAN TRUYỀN – TFS 2100E

Thông tin sản phẩm

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ BẰNG SÓNG LAN TRUYỀN – TFS 2100E
Hệ thống TFS 2100E mới của ISA là hệ thống định vị sự cố bằng sóng lan truyền có phươngthức cài đặt dễ dàng và độ chính xác cao nhất. Giải pháp tất cả trong một cho việc định vị sự cố mạng lưới đường dây cao áp, hệ thống bao gồm:

 • TDU 100E: Thiết bị được cài đặt tại trạm biến áp.

 • TAS 2100E: Phần mềm được cài đặt vào thiết bị chính.

Tính năng chính:

 • Giải pháp tất cả trong một cho việc định vị sự cố mạng lưới đường dây cao áp

 • Độ chính xác: sai số định vị nhỏ hơn ± 50m (thấp hơn 1 tòa tháp)

 • Nhanh chóng: xác định vị trí sự cố trong vài mili giây

 • Không bị ảnh hưởng bởi điện trở sự cố

 • Đồng bộ GPS tại TDU 100E

 • Phù hợp cho tất cả các dạng đường dây AC và DC

 • Tính toán khoảng cách sự cố tự động

 • Định vị sự cố với phạm vi rộng, thu thập dữ liệu từ toàn bộ mạng lưới đường dây

 • Sự xác định vị trí sự cố được thể hiện trực tiếp trên bản đồ mạng lưới đường dây

 • Không giới hạn số lượng đường dây được giám sát

 • Giảm thời gian ngắt điện đường dây trên không

 • Dễ dàng cài đặt và lắp đặt không xâm lấn

 • Phần mềm Master Station để tính toán khoảng cách sự cố và phân tích

 • Kiểu kết nối có sẵn: INTERNET, MODEM và  POINT TO POINT

 • Kết nối với trạm biến áp thông qua giao diện IEC61850-8.


GENERAL INFORMATION
The new ISA TFS 2100E system is the most accurate and easy to install travelling wave fault locator system. The all-in-one solution for the HV network fault location, the system is made of:

Main features:

 • The all-in-one solution for the HV network fault location

 • Accuracy: location error less than ± 50m (less than one tower)

 • Fast: the fault is located in few milliseconds

 • Unaffected by fault resistance

 • The GPS synchronization is embedded into TDU 100E

 • Suitable for all kind of power lines AC and DC

 • Automatic distance to fault calculation

 • The Wide area fault location collects data from the whole network

 • The location is performed directly on the network map

 • Unlimited number of monitored lines

 • Reduce overhead lines outage time

 • Non intrusive installation and easy to set up

 • Master Station software for distance to fault calculation and analysis

 • Connection types available: INTERNET, MODEM and POINT TO POINT

 • Substation connection also via the IEC61850-8 interface.