Đang thực hiện
HỢP BỘ CHỤP SÓNG MÁY CẮT – CBA 1000- ISA

HỢP BỘ CHỤP SÓNG MÁY CẮT – CBA 1000- ISA

Thông tin sản phẩm
GENERAL INFORMATION
CBA 1000 circuit breaker timing test equipment is a reliable and very accurate operating device for the maintenance and commissioning of circuit breakers in medium and high voltage substation. It can perform static and dynamic contact resistance measurement and it’s an accurate timing speed and motion analyzer.

Key features
 • Circuit Breaker timing test set suitable for EHV, HV and MV circuit breakers
 • Built-in 200 A microhmmeter - static and dynamic contact resistance measurement
 • 6 main and 6 resistive contact inputs
 • Up to 4 trip/close coils control
 • 7 analog inputs
 • 4 auxiliary timing contact
 • Circuit Breaker test with two ends connected to ground (BSG option)
 • Cross trigger for the synchronization of up to 4 CBA 1000
 • Stand alone functionality - no PC connection is required
 • Analysis and result evaluation directly on the display
 • Internal memory for up to 250 test results and 64 pre-defined test plans
 • USB and RS232 ports

HỢP BỘ CHỤP SÓNG MÁY CẮT – CBA 1000- ISA
Hợp bộ chụp sóng máy cắt CBA 1000 là một thiết bị vận hành tin cậy và rất chính xác để bảo trì và vận hành các máy cắt trong trạm biến áp trung và cao thế. Nó có thể thực hiện phép đo điện trở tiếp xúc tĩnh và động, đồng thời phân tích chuyển động và tốc độ thời gian chính xác.

Tính năng chính
 • Thiết bị phù hợp với máy cắt trung thế và cao thế
 • Tích hợp module máy đo điện trở tĩnh và động (tùy chọn)
 • Có 6 đầu vào tiếp điểm chính và 6 đầu vào tiếp điểm điện trở
 • Điều khiển 4 cuộn đóng/ngắt (tùy chọn)
 • 7 đầu vào tương tự
 • 4 tiếp điểm thời gian phụ
 • Tùy chọn BSG (Both sides grounded)
 • Có thể kết hợp 4 bộ CBA 1000 để chụp sóng máy cắt có nhiều buồng cắt/pha
 • Điều khiển trực tiếp tại máy, không cần kết nối với máy tính
 • Phân tích và đánh giá kết quả trực tiếp trên màn hình
 • Bộ nhớ trong có thể lưu trữ 250 kết quả đo và đặt sẵn 64 chương trình thử
 • Cổng kết nối USB và RS232