Đang thực hiện
HỢP BỘ CHỤP SÓNG MÁY CẮT – CBA 2000

HỢP BỘ CHỤP SÓNG MÁY CẮT – CBA 2000

Thông tin sản phẩm
GENERAL INFORMATION
CBA 2000 diagnostic system is designed to grant the highest accuracy while testing circuit breaker. It can perform static and dynamic contact resistance measurement and it’s a precise timing speed and motion analyzer. Circuit breaker timing test set CBA 2000 is the perfect solution when a complete and reliable diagnostics has to be performed on circuit breakers.

Key features
 • Designed for the complete test of all circuit breakers
 • Built-in 200 A microhmmeter - static and dynamic contact resistance measurement
 • 12 auxiliary timing inputs
 • Up to 4 trip/close coils control
 • Up to 18 main and 18 resistive contact inputs
 • Circuit Breaker test with both sides connected to ground (BSG option)
 • Digital transducer option for motion analysis
 • Minimum Trip Voltage Test (optional)
 • Stand alone functionality - no PC connection is required
 • Analysis and result evaluation directly on the display
 • Internal memory for up to 500 test results and 64 pre-defined test plans

HỢP BỘ CHỤP SÓNG MÁY CẮT – CBA 2000 - Altanova
Hợp bộ chụp sóng máy cắt CBA 2000 được thiết kế thí nghiệm máy cắt với cấp độ chính xác cao nhất. Nó có thể thực hiện phép đo điện trở tiếp xúc tĩnh và động, đồng thời phân tích chuyển động và tốc độ thời gian chính xác. CBA 2000 là giải pháp hoàn hảo để thực hiện thử nghiệm máy cắt với phương pháp chuẩn đoán và độ tin cậy hoàn toàn.

Tính năng chính
 • Được thiết kế để thử nghiệm tất cả các loại máy cắt
 • Tích hợp module máy đo điện trở tĩnh và động (tùy chọn)
 • 12 tiếp điểm thời gian phụ
 • Điều khiển 4 cuộn đóng/ngắt (tùy chọn)
 • Tùy chọn lên tới 18 đầu vào tiếp điểm chính và 18 đầu vào tiếp điểm điện trở
 • Tùy chọn BSG (Both sides grounded)
 • Tùy chọn bộ chuyển đổi kỹ thuạt số để phân tích chuyển động
 • Tùy chọn thử điện áp ngắt nhỏ nhất (MTC)
 • Điều khiển trực tiếp tại máy, không cần kết nối với máy tính
 • Phân tích và đánh giá kết quả trực tiếp trên màn hình
 • Bộ nhớ trong có thể lưu trữ 250 kết quả đo và đặt sẵn 64 chương trình thử