Đang thực hiện
Máy  đo PIM MW82119B

Máy đo PIM MW82119B

Thông tin sản phẩm
Anritsu giới thiệu Máy phân tích xuyên điều chế thụ động (PIM) tích hợp đầy đủ đầu tiên cộng với Máy phân tích cáp và ăng ten (option 331) phù hợp để vận hành và duy trì mạng không dây toàn cầu. Thiết bị ận hành vận hành bằng pin hiệu suất cao này cho phép các nhà khai thác mô tả đầy đủ chất lượng cơ sở hạ tầng bằng cách đo Return Loss, VSWR, Cable Loss,
Passive Intermodulation, Distance-to-Fault, and Distance-to-PIM với một công cụ kiểm tra duy nhất.

Passive Intermodulation (PIM) Analyzer Highlights
• PIM vs. Time, Swept PIM, Noise Floor, Distance-to-PIM
• 3rd, 5th, and 7th order intermodulation products
• 2nd order intermodulation products with Option 902
• Test Power: 20 dBm to 46 dBm
• Residual PIM: –125 dBm typical

Cable and Antenna Analyzer Highlights (Option 331)
• Measurements: RL, VSWR, Cable Loss, DTF, Phase
• Frequency range: 2 MHz to 3 GHz
• Sweep Speed: 1 ms/data point typical
• Calibration: OSL and FlexCal™