Đang thực hiện
THIẾT BỊ ĐO DÒNG RÒ CHO CHỐNG SÉT VAN LOẠI OXIT KẼM – SCAR 10

THIẾT BỊ ĐO DÒNG RÒ CHO CHỐNG SÉT VAN LOẠI OXIT KẼM – SCAR 10

Thông tin sản phẩm

Đây là một thiết bị đo dòng rò hoàn hảo để thực hiện phân tích và chẩn đoán cho các chống sét van loại oxit kẽm. Thiết bị này bao gồm một kìm kẹp dòng đặc biệt được thiết kế để đo dòng rò.

  • - Đo dòng rò online cho chống sét van loại oxit kẽm
  • - Tuân theo tiêu chuẩn IEC 60099-5 A1 “Các chỉ số chuẩn đoán tình trạng của chống sét van loại oxit kẽm”
  • - Phân tích dòng sóng hài bậc ba của dòng rò
  • - Kinh nghiệm hoạt động sâu rộng trong lĩnh vực đo dòng rò online cho chống sét van loại oxit kẽm
  • - Phương pháp chẩn đoán nhanh, đơn giản và tin cậy
  • - Thiết bị có trọng lượng nhẹ, an toàn
  • - Thiết bị bao gồm kẹp dòng C 47-IS có thiết kế đặc biệt để đo dòng rò khi có điện áp cao và từ trường


General information

This MOV- Metal Oxide Varistor test system is the perfect device to perform analysis and diagnostics on metal oxide arrestors. It is supplied with a special current clip-on transformer designed for the measurement of current leakage.