Đang thực hiện
THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CT, VT - iCT1 - ISA

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM CT, VT - iCT1 - ISA

Thông tin sản phẩm

 GENERAL INFORMATION

iCT1 - CT/VT Test Set is the NEW and most advanced portable equipment capable to test current, voltage and combined transformers.
With the low voltage method, known as "DC method", iCT1 is able to test Current Transformers with a very high saturation voltage, up to 30 kV, in a complete safety mode. Quick and easy to use tool, iCT1 allows to perform tests in one shot without changing the connection to the CT, thanks to the integrated 5-TAP Switchbox.

KEY FEARURES

 • Time saving testing: only 1 set up connection to perform all the tests

 • Able to test CT with saturation voltage up to 2kV and till 30kV applying DC indirect method

 • Integrated Demagnetizer

 • CT Explorer function: able to find the nameplate data of the CT

 • Compact and lightweight

 • Patented technology

TESTS PEFORMED ON CT

 • Turn ratio and polarity voltage mode

 • Burden secondary side

 • Excitation curve

 • Excitation curve DC method

 • Winding/burden resistance

 • ALF / ISF

 • Leackage current AC

 • Accuracy test

 • CT explorer

 • Demagnetizer

TESTS PERFORMED ON VT

 • Ratio electronics

 • Burden

 • No load current


THÔNG TIN SẢN PHẨM

Thiết bị iCT1 là thiết bị di động tiên tiến nhất dùng để thí nghiệm máy biến dòng, máy biến áp, máy biến áp kết hợp. Với phương pháp điện áp thấp, được biết đến như “phương pháp thử DC”, iCT1 có thể thí nghiệm máy biến dòng với điện áp bão hòa rất cao, lên tới 30kV và an toàn tuyệt đối. Sử dụng nhanh và dễ dàng, iCT1 cho phép thực hiện các phép thử nhanh chóng mà không cần thay đổi kết nối với CT nhờ tích hợp bộ 5-TAP Switchbox.

TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Tiết kiệm thời gian thí nghiệm: chỉ cần kết nối 1 lần để thực hiện tất cả các phép thử

 • Khả năng thử CT với điện áp bão hòa từ 2kV tới 30kV, áp dụng phương pháp thử DC gián tiếp

 • Tích hợp bộ khử từ

 • Chức năng tìm dữ liệu trên template của CT

 • Nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ

 • Công nghệ được cấp bằng sáng chế

CHỨC NĂNG THÍ NGHIỆM CT

 • Tỷ số biến và chế độ cực tính của điện áp

 • Tải thứ cấp

 • Đường cong từ hóa

 • Đường cong từ hóa bằng phương pháp DC

 • Điện trở cuộn dây/tải

 • ALF / ISF

 • Dòng rò AC

 • Thử nghiệm độ chính xác

 • Tìm thông tin trên nhãn dán của CT

 • Khử từ

CHỨC NĂNG THÍ NGHIỆM VT