Đang thực hiện
THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM CÁP TRUNG THẾ 35KV TẦN SỐ THẤP (VLF) – PHG 80

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM CÁP TRUNG THẾ 35KV TẦN SỐ THẤP (VLF) – PHG 80

Thông tin sản phẩm

THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM CÁP TRUNG THẾ 35KV TẦN SỐ THẤP (VLF) – PHG 80
Bộ phát điện áp thí nghiệm di động, hiệu suất cao dùng công nghệ VLF truesinus®

Tính năng chính
▪ Điện áp phát VLF truesinus® lên  đến   57 kVrms
▪ Điện áp phát VLF sóng vuông lên đến 80 kV
▪ Điện áp phát DC lên đến  ±80 kV
▪ Thí nghiệm cáp theo tiêu chuẩn IEC 60502, DIN VDE 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621), IEC 60060.3, IEEE 400.2-2013, IEEE 400-2012
▪ Thí nghiệm vỏ cáp theo tiêu chuẩn IEC 60229
▪ Thí nghiệm máy phát, máy biến áp và máy cắt
▪ Bộ phát điện áp thử nghiệm hiệu suất cao (3 kW) có thể hiệu chỉnh với điện áp đầu ra
▪ Nhỏ gọn trong thùng máy 19”
▪ Điều khiển thông qua laptop
▪ Công nghệ VLF truesinus® có khả năng không phụ thuộc vào tải, có khả năng tái tạo điện
áp cao dạng sin
▪ Dải điều chỉnh tần số thí nghiệm: 0,01 Hz – 1 Hz
▪ Tự động hoàn toàn và có thể lập chương trình chẩn đoán theo trình tự riêng
▪ Độ linh hoạt cao hơn thông qua chế độ kiểm tra bằng tay
▪ Tự động phát hiện sự cố
Chết độ đốt hoặc tắt an toàn khi sự cố
▪ Điều khiển bằng phần mềm chuyên nghiệp, dễ hiểu qua 23 ngôn ngữ
▪ Bộ dữ liệu về cáp quản lý dữ liệu và cấu trúc của cáp, tìm kiếm dễ dàng trong kho lưu trữ
▪ Khối điều khiển an toàn tuân thủ tiêu chuẩn EN 50191
▪ Bảo vệ chống điện áp ngược 50 Hz – 16 kV
▪ Nhiều tùy chọn kết nối đa dạng tới các vị trí cáp với các mô hình khác nhau
▪ Có thể sử dụng như một hệ thống độc lập hoặc được lắp đặt trên xe thử nghiệm cáp


GENERAL INFORMATION
Portable, high performance test generator with VLF truesinus® technology

  • 3 voltage shapes in one device: VLF truesinus®, VLF square wave and DC voltage

  • For medium-voltage cables of up to 50 kV operating voltage

  • Cable testing, fault conditioning, cable sheath testing

  • With PD-TaD 80: extendable to a partial discharge and dissipation factor diagnostics system

Main features
▪ VLF truesinus® up to 57 kVrms
▪ VLF square wave up to  80 kV
▪ DC voltage up to ±80 kV
▪ Cable testing according to:
IEC 60502, DIN VDE 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621), IEC 60060.3, IEEE 400.2-2013, IEEE 400-2012
▪ Cable sheath testing according to IEC 60229
▪ Testing of generators, transformers and Switchgear
▪ High performance test generator (3 kW) with adjustable output voltage
▪ Compact, in a 19” housing
▪ Control via laptop
▪ Load-independent, reproducible sinusoidal high voltage by means of VLF truesinus® technology
▪ Adjustable test frequency: 0,01 Hz – 1 Hz
▪ Individually programmable, fully automatic test sequences
▪ Greater flexibility via “Manual test” mode
▪ Automatic breakdown detection
▪ Burn mode or safe shutdown on breakdown
▪ Control of test generator with professional, self-explanatory software in 23 languages
▪ Cable database for management of cable data and structured, easy to search storage of logs
▪ Safety control unit in compliance with EN 50191
▪ Reverse voltage protection 50 Hz – 16 kV
▪ Variable connection options to cable stations of different models
▪ Standalone system or for installation in cable test vans