Đang thực hiện
THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐIỂM PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ PD – TRACY

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐIỂM PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ PD – TRACY

Thông tin sản phẩm
Tracy dùng để xác định chính xác vị trí của điểm phóng điện cục bộ (PD) cho cáp và phụ kiện cáp (đánh dấu điểm phóng điện cục bộ).
Tracy phát tín hiệu vào vị trí nghi ngờ có PD trên dây cáp, sau đó được ghi nhận lại bằng hệ thống chẩn đoán và định vị điểm PD;
   Ví dụ hệ thống PHG 70/80 TD PD hoặc PD-TaD. Việc này cho phép kỹ thuật viên so sánh tín hiệu tại các vị trí nghi ngờ và xác định chính xác điểm có PD.
   TÍNH NĂNG
    - Xác định chính xác vị trí phóng điện cục bộ (PD) trên đoạn cáp
    - Đầu vào tín hiệu cảm ứng không gây ảnh hưởng tới cáp
   -  Điều chỉnh dòng điện đầu ra trong 9 nấc
   -  Cho phép người vận hành xác định điểm hỏng đã xác định trước đó với hệ thống chẩn đoán và định vị điểm PD
   -  Dễ dàng sử dụng
   -  Kết cấu chắc chắn,vỏ chống nước
   - Trong lượng nhẹ


GENERAL INFORMATION

Tracy partial discharge inductor is used for the exact location of partial discharge positions in cables and cable accessories (partial discharge pin-pointing).
Tracy induces a signal at the pre-located partial discharge position in the cable that can be recorded with a partial discharge diagnostics and location system,
e.g. PHG 70/80 TD PD or PD-TaD. This allows the operator to compare the location at which the signal is fed in with the pre-located fault location and precisely locate the partial discharge position.

Features